Kontakt

images

 

sídlo spoločnosti

ROSKO, s.r.o.
Adama Trajana 4834/27
921 01 Piešťany

 

 

 

foto1
korešpondenčná adresa – kancelárie spoločnosti

ROSKO, s.r.o.
Krajinská 3
921 01 Piešťany

(bodova Stavomont-u)

 

tel
telefón

0948 015 266

 

 

mail
mail

rosko@roskosro.sk – pohľadávky, vedenie spoločnosti
preklady@roskosro.sk – prekladateľské služby
transport@roskosro.sk – prenájom dodávky
nakup@roskosro.sk – nákup tovarov a služieb

 

 

images-2
bankové spojenie

2612799756/0200 – Všeobecná úverová banka, a.s.

 

 

 

images-3
IČO: 44 794 754

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro., vl.č. 23910/T