O nás

images-1 23-05-25

Spoločnosť ROSKO, s.r.o. vznikla v júni 2009, pôvodne s cieľom poskytovať  podnikateľom účtovnícke a poradenské služby a viesť vzdelávacie kurzy predovšetkým v oblasti jednoduchého účtovníctva, podovjného účtovníctva, otázkach personalistiky, miezd, daňovej optimalizácie a základných otázok podnikania. Postupom času sme od vzelávacích aktivít upustili, a venoval sa len účtovníckym a poradenským službám. Tím našich účtovníkov už od začiatku tvorili len skúsení profesionáli s dlhoročnou praxou. Našim klientom sme poskytovali nadštandardné služby za veľmi priateľné ceny, čo malo za násedok, že spoločnosť ROSKO, s.r.o. dokázala úspešne podnikať i v tak prehustenom odvetví. Oproti konkurencií sme sa vždy snažili našim klientom poskytnúť pridanú hodnotu, ku klientom sme pristupovali férovo a dbali sme na neustále vzdelávanie našich zamestnancov.

images-1 23-46-22

V priebehu roka 2012 spoločnosť ROSKO, s.r.o. rozšírila svoje podnikanie o ďalšie oblasti. Začali sme poskytovať prekladateľské služby a kvalitou prekladov a serióznym prístupom ku našim klientom sme sa čoskoro stali vyhľadávaným dodávateľom tohto druhu služieb. I v tejto oblasti stála za našim úspechom nielen snaha poskytnúť klientom vysoko kvalitné a profesionálne služby za primeranú cenu, ale i vysoké nároky na náš tím. V spoločnosti ROSKO, s.r.o. sme presvedčení, že to čo robí naše služby výnimočnými a odlišuje ich od služieb konkurencie je skutočnosť, že klientovi za jeho peniaze dávame vždy viac, ako dostane inde.

images-2 23-04-38Koncom roka 2012 spoločnosť ROSKO, s.r.o. zahájila úzku spoluprácu so spoločnosťami PPSK, s.r.o. a Slovak Credit, s.r.o., s ktorými je majetkovo i personálne prepojená. Spolupráca prináša lepšie a kvalitnejšie služby pre zákazníka, ale umožnila i lepší manažment nákladov, rizika, pohľadávok a taksme mohli ešte viac skvalitniť naše služby. Dnes spoločnosť ROSKO, s.r.o. svojim partnerskýmspoločnostiam dodáva účtovnícke služby a spravuje pohľadávky, ktoré vznikli z obchodnej činnosti spoločností PPSK, s.r.o. a Slovak Credit, s.r.o.. Spoločnosť ROSKO, s.r.o. tak zahájila úspešné podnikanie i v inkase a predaji pohľadávok, pričom však treba poznamenať, že neposkytujeme faktoringove a forfaitingové služby. Spravujeme a odpredávame výlučne pohľadávky vzniknuté z obchodnej činnosti v rámci skupiny našich partnerov.

images 03-34-59

Začiatkom roka 2013 spoločnosť ROSKO, s.r.o. prestáva poskytovať účtovnícke služby pre nových klientov a sústreďuje sa výlučne na správu portfólia pohľadávok a prekladateľské služby.

V júni 2013 prichádza spoločnosť ROSKO, s.r.o. na trh so službou, ktorá nie je v našich podmienkach veľmi rozšírená. Pre klientov, ktorí potrebujú odviesť náklad a majú vodičské oprávnenie typu B, len im chýba vozidlo, sme začali ponúkať na prenájom dodávku – Fiat Ducato. Našim klientom vychádzame maximálne v ústrety a ponúkame im vozidlo za veľmi priateľných cenových podmienok tak na krátkodobý i na dlhodobý prenájom.Samozrejme neodmietame ani zákazníkov, ktorý k vozidlu potrebujú i vodiča. Naši ochotní zamestnanci sú zákazníkom plne k dispozícií.  Dopyt po službe ukazuje, že toto rozhodnutie bolo správne a preto v blízkej dobe predpokladáme rozšírenie tohto druhu podnikania o ďalšie vozidlo a ďalšie lokality.